Thermozell Logo

innovative materialer

Hvad er thermozell?

Thermozell er en type ’letbeton’, hvor grus er erstattet af genbrugte og overfladebehandlede flamingokugler.

Teknologien er gennemtestet og udmærker sig på en lang række punkter.
Udover at have betonens styrke, er det bl.a. betydeligt lettere, lydisolerende og totalt ubrandbart.

Thermozell er benyttet gennem mere end 20 år på projekter over hele verden, og har været brugt i bl.a. Østrig, Tyskland og Sverige i over 15 år. Også i danske nybygnings- og renoveringsprojekter benyttes Thermozell i stigende grad, og anvendelsesområderne er næsten uendelige.

Thermozell er bæredygtigt, da der udelukkende anvendes genbrugsflamingo, som hovedsageligt kommer fra kommunale genbrugspladser. På den måde undgås miljøbelastende afbrænding og deponering.

et klimavenligt produkt

Miljøvenlighed

Flamingo er et affaldsprodukt i mange brancher. Vi ser flamingo som en ressource, og genanvender den – ikke bare én, men mange gange. Vi sætter en ære i, at produktet er bæredygtigt med solide miljømæssige gevinster.

Vi modtager genbrugsflamingo fra genbrugspladser og hvidevareforhandlere – på den måde undgås miljøbelastende afbrænding
Når det skal bortskaffes, genanvendes det endnu engang, idet vi knuser og blander med cement igen

Vi reducerer således Co2 udslip ved både at bevare flamingoen – og forlænge dets levetid.

BLIV KLOGERE PÅ THERMOZELL

ét produkt - mange anvendelser

anvendelsesmuligheder

Etageadskillelser med bjælkeslag

Thermozell er perfekt ved træbaserede etageadskillelser, ved renovering af ældre etageejendomme, hvor bygninger ikke er dimensioneret til at håndtere vægt samt i nybyggeri, vor bjælkelag anvendes.

Etageadskillelser med betondæk

Et af de mest oplagte anvendelsesområder er etageadskillelser i beton, hvor det anvendes som undergulv – enten med eller uden gulvvarme. Der er typisk tale om huldækelementer i nyere bygninger, men det kan også være på filigrandæk og insitustøbte dæk.

Terrændæk

Udskiftning af gulve i ældre bygninger er ofte forbundet med mange overvejelser. Gulvene er typisk udført som strøgulve, ofte med en ubetydelig eller ingen isolering under terrændækket. Ofte er der end ikke et kapilarbrydende lag under terrændækket, ligesom der ikke er udført kuldebrosisolering mellem terrændæk og fundament. Energiforbedringer og efterisoleringer kan derfor på ganske få uger give fugtproblemer og dermed danne grobunde for skimmelvækst under det nye gulv. Thermozell løser alle disse udfordringer.

Parkeringsdæk

Thermozell har indbygget kondensisolering, og er dermed oplagt til hårdt belastede udearealer så som parkeringshuse, broer, henover veje, dæk, henover parkeringskældre i det fri og dæk på toppen af fx shoppingcentre.

Tage og tagterrasser

Ved at omdanne tagarealet til tagterrasse med Thermozell, isoleres samtidig tagkonstruktionen, hvorved komfort og varmeøkonomi i de øverste lejligheder forbedres betragteligt. Samtidig opnås gevinster for klimaet.

 

Få et uforpligtende tilbud